Koningsschieting 1 mei 2018

2018-05-01 18.14.36

 

Koning 2018 : Nick Timmerman

Dinsdag 01 mei was er de hoogdag voor de schutters van de handbooggilde St Sebastiaan de Lieve Eeklo : de dag van de Koningsschieting.
Zoals elk jaar werd gestart met de traditionele stoet naar de kerk en de daaropvolgende mis.
Elk jaar moeten we Gildebroeders ten grave dragen en dus wordt ook elk jaar het aantal aanwezigen tijdens de mis gereduceerd. Met een andere pastoor dan de E.H. Deken die normaal de mis opdraagt was ook dit een beetje raar. Na de mis richting kantine waar kon aangeschoven worden voor het ontbijt. De kantine zat goed vol en de aanwezigen lieten zich de pistolets goed smaken.
Dan de hoogste tijd voor onze jaarlijkse rondgang bij de sponsors-herbergiers. Vijf café’s was een zwaar karwei , zeker als je twee pintjes drinkt per stopplaats …
Tegen 12 uur had de traiteur een plaatsje gevonden onder het afdak : het biggetje aan ’t spit was deze keer een ‘specialeke ‘!
Even na 14.00 uur toch waar iedereen echt voor gekomen was : De Koningschieting.

2018-05-01 13.24.092018-05-01 12.59.43

 

 

 

 

 

 

Een reglementswijziging dit jaar na zoveel jaren van vaste traditie. Bij afwezigheid van de uittredende Sire werd geen ereschot gegeven maar mocht iedereen zich meteen in de strijd werpen.
Afspraak : 3 ronden schieten en ieder die de oppergaai afschiet mag kampen voor de titel.
Eén voor één traden de Gilde-confraters aan. Het ene schot was al wat beter dan het andere. In de eerste ronde haalde niemand de 28m hoge oppergaai naar beneden. We zullen het maar op de zenuwen steken. In de tweede ronde was Marnix Degrande de enige die de hoofdvogel naar beneden haalde. Felicitaties waren zijn deel , maar het vel van de beer mag niet verkocht worden … Dus werd er in de naaste omgeving druk gediscussieerd over de kwaliteiten van de gildeschutters en hun capaciteit om de vogel naar beneden te kunnen halen in de laatste ronde. Eén iemand slaagde er nog in om zijn zenuwen voldoende onder controle te houden  : Nick Timmerman !
Afkampen dus : zowel Marnix als Nick probeerden verwoed de hoofdprijs binnen te halen , maar na een behoorlijk aantal schoten begon de tijd te dringen om aan de clubschieting te beginnen.
Er werd dan maar besloten na de prijsdeling van ere-voorzitter Pol , verder te gaan met de afkamping. Men mag niet zeggen dat het al donker werd maar tenslotte slaagde Nick als eerste weer de hoofdvogel neer te halen.
Koning 2018 : Nick Timmerman dus , tot grote vreugde van grootvader Pol !

Comments are closed.