Het bestuur of ‘de eed’ van onze schuttersgilde

tn_100_0623

Hoofdman : Bauters Rony
Zit alle algemene en bestuursvergaderingen voor. Handhaaft orde en doet de wet  naleven.
Vertegenwoordigt de gilde waar dit nodig is.
Is ook de wapenmeester van de gilde.

1ste Stadhouder
1ste ondervoorzitter. Vervangt de Hoofdman bij diens afwezigheid.
Zijn voornaamste taak is de archivaris en hofmeester(s) leiden en eventueel bijstaan bij hun werk.  Is ook de wapenmeester van de gilde.


2de Stadhouder
2de ondervoorzitter. Is samen met de Tressorier verantwoordelijk voor de goede werking en de ontvangsten. Is de zaakgelastigde van de gilde. Houdt toezicht op alle geschiedkundige voorwerpen ( vlaggen , eretekens, breuken, schilderijen,…)
Verzorgt het foto- en papierarchief . Maakt de inventaris en past ze aan. Maakt ontvangstbewijzen van uitgeleende goederen. Is tevens vaandrig van de gilde.

Thesaurier (penningmeester) :  De Pauw Dominique
Verantwoordelijke van de geldcommissie, samen met de Hoofdman en de Griffier.
Doet alle financiële transacties, maakt de begroting en jaarrekening op. Bijhouden van de wettelijke stukken die vereist zijn voor de VZW en fiscus. Hij int ook de jaarlijks verschuldigde lidgelden.

100_5406Griffier (secretaris) : Degrande Marnix
Maakt jaarlijks de ledenlijst op, samen met de thesaurier.
Stelt de verslagen op van de algemene – en bestuursvergadering. Staat de Hoofdman bij voor alle administratieve zaken.
Tevens voorzitter van de feestcommissie.

Deken en 1ste Hofmeester  
Is de huisbewaarder van de gilde. Is samen met de Hoofdman verantwoordelijk voor onderhoud en goede werking van de wippen.
Houdt toezicht op de hofmeesters en zorgers.
Meld eventuele gebreken aan de infrastructuur.

Milo Georges

Hofmeester : Milo Georges
Is de rechterhand van de Deken-Hofmeester. Staat hem bij voor alle werken.
Is verantwoordelijk voor de panachen en vogels. Vult de wip bij elke schieting. Signaleert de noodzaak aan herstellingen.

Marc Spittael2

Hofmeester : Marc Spittael
Is de rechterhand van de Deken-Hofmeester. Staat hem bij voor alle werken.
Is verantwoordelijk voor de panachen en vogels. Vult de wip bij elke schieting. Signaleert de noodzaak aan herstellingen.

sire2007


Keizer – Sire 2005-2006-2007 – : Vertenten Patrick (+)

IMG_20160110_0001
Ere-voorzitter : Timmerman Pol
2015 : het jaar van de getallen 80 – 50 -30
Onze erevoorzitter werd 80 jaar.  Hij is 50 jaar lid van de Gilde en was voorzitter voor een termijn van 30 jaar.

100_0605Ere-deken : Dealgaye Bernard
Is het op één na oudste lid.
Was tot voor een paar jaar nog 1ste deken doch zette wegens leeftijd en de daar bijhorende kleine ongemakken een stapje terug.

Comments are closed.