Het bestuur of ‘de eed’ van onze schuttersgilde

tn_100_0623

 

Hoofdman : Bauters Rony
Zit alle algemene en bestuurvergaderingen voor. Handhaaft orde en doet de wet  naleven.
Vertegenwoordigt de gilde waar dit nodig is.
Is ook de wapenmeester van de gilde.

 

tn_100_0610

 

1ste Stadhouder: Ramont Gilbert
1ste ondervoorzitter. Vervangt de Hoofdman bij diens afwezigheid.
Zijn voornaamste taak is de archivaris en hofmeester(s) leiden en eventueel bijstaan bij hun werk.  Is ook de wapenmeester van de gilde.

 

tn_100_0625
2de Stadhouder: Onghenae Lucien
2de ondervoorzitter. Is samen met de Tressorier verantwoordelijk voor de goede werking en de ontvangsten. Is de zaakgelastigde van de gilde. Houdt toezicht op alle geschiedkundige voorwerpen ( vlaggen , eretekens, breuken, schilderijen,…)
Verzorgt het foto- en papierarchief . Maakt de inventaris en past ze aan. Maakt ontvangstbewijzen van uitgeleende goederen. Is tevens vaandrig van de gilde.

 

jean pierre


Thesaurier (penningmeester) :  De Neve Jean-Pierre

Verantwoordelijke van de geldcommissie, samen met de Hoofdman en de Griffier.
Doet alle financiële transacties, maakt de begroting en jaarrekening op. Bijhouden van de wettelijke stukken die vereist zijn voor de VZW en fiscus.
Hij int ook de jaarlijks verschuldigde lidgelden.

 

 

100_5406
Griffier (secretaris) : Degrande Marnix
Maakt jaarlijks de ledenlijst op, samen met de thesaurier.
Stelt de verslagen op van de algemene – en bestuursvergadering.
Staat de Hoofdman bij voor alle administratieve zaken.
Tevens voorzitter van de feestcommissie.

 

tn_100_0628Deken en 1ste Hofmeester : De Muynck Maurice
Is de huisbewaarder van de gilde. Is samen met de Hoofdman verantwoordelijk voor onderhoud en goede werking van de wippen.
Houdt toezicht op de hofmeesters en zorgers.
Meld eventuele gebreken aan de infrastructuur.

 

 

Milo Georges


Hofmeester : Milo Georges
Is de rechterhand van de Deken-Hofmeester. Staat hem bij voor alle werken.
Is verantwoordelijk voor de panachen en vogels. Vult de wip bij elke schieting.
Signaleert de noodzaak aan herstellingen.

 

 

Marc Spittael2


Hofmeester : Marc Spittael

Is de rechterhand van de Deken-Hofmeester. Staat hem bij voor alle werken.
Is verantwoordelijk voor de panachen en vogels. Vult de wip bij elke schieting.
Signaleert de noodzaak aan herstellingen.

 

 

sire2007

 


Keizer – Sire 2005-2006-2007 – : Vertenten Patrick (+)

 

 

 

 


IMG_20160110_0001
Ere-voorzitter : Timmerman Pol
2015 : het jaar van de getallen 80 – 50 -30
Onze erevoorzitter werd 80 jaar.  Hij is 50 jaar lid van de Gilde en was tot vorig jaar voorzitter voor een termijn van 30 jaar.

 

 

 

100_0605
Ere-deken : Dealgaye Bernard

Is het op één na oudste nog actief schietende lid.
Was tot voor een paar jaar nog 1ste deken doch zette wegens leeftijd en de daar bijhorende kleine ongemakken een stapje terug.

 

 

 

Comments are closed.